Καλωσήρθατε
Καλωσήρθατε στην Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού.
Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε πληροφορίες για τον Θαλάσσιο Τουρισμό στην Ελλάδα και τη Νομοθεσία η οποία διέπει τα Επαγγελματικά Τουριστικά Πλοία.
Πλοήγηση
Ναυλοσύμφωνο

Για τη ναύλωση ενός πλοίου, είναι απαραίτητη η υπογραφή μιας σύμβασης-ναυλοσυμφώνου μεταξύ των συμβαλλομένων. Είναι ένα έντυπο εις πενταπλούν, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που αναφέρει τους όρους της ναύλωσης (ποσό εγγύσης, ημερομηνίες και λιμάνια αναχώρησης και επιστροφής). Υπογράφεται και από τις δύο πλευρές και δίδεται μια προκαταβολή στον πλοιοκτήτη ή στον αναγνωρισμένο αντιπρόσωπό του, ενώ το υπόλοιπο ποσό του ναύλου πρέπει να καταβάλλεται πριν από την αναχώρηση του πλοίου.

Φ.Π.Α. Ναυλοσυμφώνων

Ο Φ.Π.Α. (24%) στο ναυλοσύμφωνο των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής καθορίζεται ως εξής:

  • Τα τουριστικά πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες και πέραν των χωρικών μας υδάτων, όταν αποδεδειγμένα προσεγγίζουν ξένο λιμάνι, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.
  • Τα τουριστικά πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες και πέραν των χωρικών υδάτων χωρίς να αποδεικνύουν την προσέγγισή τους σε ξένο λιμένα, δικαιούνται ποσοστό έκπτωσης Φ.Π.Α. 60% (κατηγορία Ι).
  • Τα τουριστικά πλοία που αναχωρούν από ελληνικό λιμάνι και εκτελούν πλόες μεγάλης ακτοπλοΐας (π.χ. Πειραιάς, Κέρκυρα, Βόρεια Ελλάδα, Μυτιλήνη, Κρήτ και Δωδεκάνησα) υπόκεινται σε ποσοστό έκπτωσης ΦΠΑ 50% (κατηγορία ΙΙ).
  • Τα τουριστικά πλοία που αναχωρούν από ελληνικό λιμάνι και εκτελούν πλόες μικρής ακτοπλοΐας (π.χ. Πειραιάς προς Κυκλάδες, Β.Σποράδες, Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά, Κέρκυρα) δικαιούνται ποσοστό έκπτωσης Φ.Π.Α.40% (κατηγορία ΙΙΙ).
  • Τα τουριστικά πλοία που εκτελούν πλόες περιορισμένης έκτασης (π.χ. πλόες από Πειραιά προς λιμένες Σαρωνικού και Αργολικού ή από λιμένες Β. και Ν. Ευβοϊκού μέχρι το Βόλο ή μεταξύ λιμένων εντός του Κορινθιακού μέχρι Πάτρα) υπάγονται σε συντελεστή Φ.Π.Α. 24%.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

Mαζί με το ναυλοσύμφωνο υπογράφεται και το έντυπο παραλαβής εξοπλισμού (inventory list) σύμφωνα με το οποίο ο πλοιοκτήτης «χρεώνει» τον ναυλωτή με όλο τον εξοπλισμό, που αναφέρεται σ΄ αυτό.

Developed By iBS | Your Business Partner