Καλωσήρθατε
Καλωσήρθατε στην Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού.
Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε πληροφορίες για τον Θαλάσσιο Τουρισμό στην Ελλάδα και τη Νομοθεσία η οποία διέπει τα Επαγγελματικά Τουριστικά Πλοία.
Πλοήγηση
Σημειώσεις

Είναι προτιμότερο οι κρατήσεις να γίνονται μέσω των διαφόρων ναυλομεσιτών ή αναγνωρισμένων ταξιδιωτικών πρακτόρων. Για την προστασία των ναυλωτών, το Ελληνικό κράτος απαιτεί  οι ναυλομεσίτες να έχουν σχετική άδεια από τον ΕΟΤ και να έχουν καταθέσει εγγυητική επιστολή για την κάλυψη των τυχόν απαιτήσεων της πελατείας τους.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι συμφωνίες ενοικίασης πλοίου πρέπει να γίνονται με το επίσημο έντυπο που ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία.

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

  • Δικαίωμα εκναυλώσεως αναγνωρισμένων επαγγελματικών πλοίων με ελληνική σημαία έχουν μόνο οι πλοιοκτήτες, οι εφοπλιστές και οι ναυλομεσίτες.
  • Στα πλοία με ξένη σημαία, απαγορεύεται η εκκίνηση από Ελληνικά λιμάνια υπό καθεστώς ναύλωσης ή η παραλαβή επιβατών για θαλάσσια αναψυχή.
  • Εξαίρεση επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν ειδικής αδείας που εκδίδεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και υπό ορισμένες προϋποθέσεις και με προϋπόθεση την καταβολή του 15% του συμφωνηθέντος ποσού της ναύλωσης στο Ταμείο Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.
  • Για τις ναυλώσεις, που συνάπτονται στο εξωτερικό, πρώτος λιμένας εισόδου θεωρείται ο πρώτος ελληνικός λιμένας προσεγγίσεως του πλοίου.
  • Κάθε ναυλωμένο (αναγνωρισμένο επαγγελματικό πλοίο) προ τους απόπλου από τον λιμένα αφετηρίας και καθ΄ έκαστο πλου, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με αντίγραφο ναυλοσυμφώνου, θεωρημένο από την Λιμενική Αρχή, όπου θα κατατίθεται αντίγραφο για τις περαιτέρω διατυπώσεις.
  • Ο πλοίαρχος πριν από κάθε απόπλου οφείλει να καταθέσει στην οικεία Λιμενική Αρχή κατάσταση με πλήρη στοιχεία πληρώματος και επιβαινόντων (σύμφωνα με την άδεια του πλοίου) θεωρημένη (από τη Λιμενική Αρχή), αντίγραφο της οποίας πρέπει να φέρει μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα του πλοίου, καθ΄ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους.
Developed By iBS | Your Business Partner